Serveis 2019-05-21T12:16:43+00:00

Equip de professionals

L’estudi va ser fundat per Josep Comas Boadas l’any 2000 i en l’actualitat està integrat per un equip de professionals en l’àmbit de l’arquitectura. Atesorem quasi 20 anys d’experiència en obra pública i privada, tant en edificació com urbanisme.

Entenem la nostra pràctica professional com un exercici que neix necessàriament de l’esforç per copsar les necessitats individuals de cadascun dels clients per tal de poder-les materialitzar en projectes personalitzats i viables tenint en compte, a més, factors com unes adients condicions d’habitabilitat i confort de l’usuari, el control pressupostari, el compliment dels terminis així com les gestions amb les diferents administracions.

Per tal de poder oferir solucions transversals en un món professional que tendeix a l’especialització treballem amb un grup de professionals externs de diferents àmbits amb els quals col·laborem regularment i que comprenen enginyers, juristes o ambientòlegs entre d’altres.

Fruït de la nostra trajectòria disposem a més d’un ampli coneixement del territori així com dels agents i de les diverses administracions, factors que ens permeten agilitzar els processos.

La nostra pràctica professional engloba múltiples àrees d’actuació:

 • Arquitectura
  o Estudis econòmics
  o Projectes
  o Direcció d’obres
  o Project Management
  o Valoracions i peritatges
 • Urbanisme
  o Assessorament
  o Estudis econòmics
  o Planejament derivat
  o Planejament general
  o Gestió urbanística
 • Tràmits administratius
  o Certificacions energètiques
  o Cèdules d’habitabilitat
  o Georeferenciacions
  o Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)